News

(Polski) Załącznik XVII – Diizocyjaniany
17 August 2020

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) USTAWA z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw
10 August 2020

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Cztery nowe substancje dodane do listy kandydackiej
29 June 2020

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Karty charakterystyki – rozporządzenie 2020/878 zmieniające załącznik II
26 June 2020

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Brexit
5 May 2020

Sorry, this entry is only available in Polish.