News

(Polski) Seminaria internetowe – REACH 2018 Spring School
14 March 2017

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Odpowiedz do organizacji pozarządowych w sprawie niezależności i przejrzystości Komitetu Oceny Ryzyka (RAC) związanych z pracami w sprawie klasyfikacji glifosatu
14 March 2017

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Konsultacje publiczne dotyczące siedmiu substancji proponowanych do włączenia do załącznika XIV
14 March 2017

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Eter bis(pentabromofenylowy) (eter dekabromodifenylu; decaBDE) – załącznik XVII
10 February 2017

Sorry, this entry is only available in Polish.

(Polski) Karta charakterystyki – sprostowanie do rozporządzenia 2015/830
20 January 2017

Sorry, this entry is only available in Polish.