slajd.komisja.reach
10 luty 2017

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/227 z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do eteru bis(pentabromofenylowego)

AKTUALNOŚCI

REACH 2018 SME workshop – road to successful registration
30 grudzień 2016
Bisfenol A – załącznik XVII
16 grudzień 2016
Późna rejestracja wstępna
14 grudzień 2016