20 marzec 2017

Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH&CLP uprzejmie zaprasza

(więcej…)

15 marzec 2017

AKTUALNOŚCI

Odpowiedz do organizacji pozarządowych w sprawie niezależności i przejrzystości Komitetu Oceny Ryzyka (RAC) związanych z pracami w sprawie klasyfikacji glifosatu
14 marzec 2017
Konsultacje publiczne dotyczące siedmiu substancji proponowanych do włączenia do załącznika XIV
14 marzec 2017
Eter bis(pentabromofenylowy) (eter dekabromodifenylu; decaBDE) – załącznik XVII
10 luty 2017

Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/227 z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do eteru bis(pentabromofenylowego) w języku polskim w języku angielskim