Rozporządzenie w sprawie wspólnego przedkładania i udostępniania danych

Ważne rozporządzenie dla małych i średnich przedsiębiorstw

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/9 z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie wspólnego przedkładania i udostępniania danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Tekst rozporządzenia

Komunikat prasowy ECHA – REACH data-sharing principles clarified

Komunikat prasowy ECHA – Registrants of the same substance must be part of the same registration

 

Zobacz pozostałe aktualności