REACH 2018 – Kiedy ECHA nie zwróci opłaty za rejestrację

WAŻNE INFORMACJE DLA REJESTRUJĄCYCH W 2018r.

Prosimy zwrócić uwagę na stronę ECHA dotyczącą opłat za rejestrację: Od przedłożenia dokumentacji do decyzji

Weryfikacja kompletności technicznej

Jeżeli dokumentacja nie przejdzie pomyślnej weryfikacji kompletności technicznej, dozwolona jest tylko jedna dodatkowa próba przedłożenia. W razie braku pewności co do informacji, które trzeba uzupełnić, należy skontaktować się z Centrum informacyjnym ECHA. Niepowodzenie w drugiej próbie oznacza konieczność przedłożenia nowej dokumentacji. W tej sytuacji już wniesiona opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi.

Faktura za opłatę rejestracyjną

Jeżeli opłata nie zostanie uiszczona w pełni w terminie widniejącym na fakturze, dokumentacja zostanie odrzucona i konieczne będzie przedłożenie nowej dokumentacji. ECHA nie przyjmuje płatności dokonanych po wskazanym terminie. Jeżeli opłata zostanie wniesiona po terminie, rejestracja zostanie odrzucona i konieczne będzie przedłożenie nowej dokumentacji. W przypadku odrzucenia dokumentacji ECHA nie zwraca dokonanych płatności.

Podstawa prawna art. 20 ust. 2 rozporządzenia REACH

Ważne informacje:

Webinar – Completeness check: Preparing a registration dossier that can be successfully submitted to ECHA

Informacje dotyczące ręcznej weryfikacji podczas weryfikacji kompletności

Wsparcie – Pytania i odpowiedzi: REACH-IT Fakturowanie i płatności


Krajowe Centrum Informacyjne ds. REACH&CLP zachęca do udziału w ”drzwiach otwartych”,  w trakcie których pracownicy Centrum przedyskutują z Państwem interesujące zagadnienia oraz pomogą rozwiązać Państwa problemy związane z interpretacją rozporządzenia REACH. Z każdym przedsiębiorstwem indywidualnie ustalimy datę i godzinę spotkania w Biurze do spraw Substancji Chemicznych w Łodzi. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: pomoc@reach.gov.pl


Zobacz pozostałe aktualności