Cztery substancje dodane do listy kandydackiej

Informacja prasowa ECHA

  • 2-methoxyethyl acetate
  • Tris(4-nonylphenyl, branched and linear) phosphite (TNPP) with ≥ 0.1% w/w of 4-nonylphenol, branched and linear (4-NP)
  • 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionic acid, its salts and its acyl halides (covering any of their individual isomers and combinations thereof)
  • 4-tert-butylphenol

Lista kandydacka substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, oczekujących na pozwolenie

Zobacz pozostałe aktualności