9 rekomendacje ECHA – 18 substancji do włączenia w załączniku XIV

ECHA uwzględniając opinię komitetu państw członkowskich oraz uwagi otrzymane w konsultacjach publicznych zaleciła zawarcie kolejnych 18 substancji w oparciu o kryteria zapisane w art. 58 ust. 3.

www.echa.europa.eu/pl/-/echa-proposes-18-substances-for-authorisation

Zalecenia ECHA są przedstawiane Komisji Europejskiej, która podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyszłego włączenia substancji do załącznika XIV REACH w drodze procedury komitetowej na mocy art. 133 REACH.

Zobacz pozostałe aktualności