Wyszukiwarka EUCLEF

Wyszukiwarka EUCLEF zawiera przegląd unijnego prawodawstwa dotyczącego chemikaliów. Można w niej wyszukiwać informacje o substancjach i obowiązujące przepisy oraz sprawdzać ewentualne obowiązki do wypełnienia.

Dla każdego poniższego aktu prawnego można tu znaleźć podsumowanie wszystkich stosownych informacji, obejmujące zakres, obowiązki, wyłączenia, działania regulacyjne i wykaz odpowiednich substancji, wraz z linkami do ich pełnych tekstów we wszystkich językach UE.

www.echa.europa.eu/pl/legislation-finder

Zobacz pozostałe aktualności