Przyspieszenie dostaw środków dezynfekujących

Aby zwiększyć produkcję i podaż środków dezynfekujących na rynku europejskim, ECHA wspiera władze UE/EOG w stosowaniu odstępstw od normalnego wymogu uzyskania zezwolenia na produkty biobójcze.

Helsinki, 24 marca 2020 r. – W miarę wzrostu pandemii COVID-19 pracownicy służby zdrowia i obywatele Europy muszą mieć dostęp do większej liczby środków dezynfekujących. Aby poprawić ten dostęp, konieczne jest zwiększenie produkcji i podaży tych produktów.

Firmy, które chcą szybko uzyskać dostęp do rynku za pomocą środków dezynfekujących, które zawierają już zatwierdzoną substancję czynną, mogą złożyć wniosek o zezwolenie do odpowiedniego organu krajowego, powołując się na art. 55 ust. 1 rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR). Przepis ten pozwala organom krajowym na przyznanie ograniczonych czasowo odstępstw od standardowych wymagań dotyczących zezwolenia na produkt w sytuacjach, w których istnieje zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Kilka krajów UE / EOG przyznało już takie zezwolenia firmom, które mają zdolność do produkcji środków dezynfekujących. W przypadku wniosków skierowanych do kilku krajów opracowywane jest scentralizowane przekazywanie do ECHA. Więcej informacji na ten temat podamy w najbliższych dniach.

ECHA zaleca również pewne wymagania dotyczące składu dwóch zatwierdzonych substancji czynnych, propan-1-olu i propan-2-olu, do ich stosowania w środkach dezynfekujących. Zalecenia te umożliwią organom krajowym szybkie sprawdzenie jakości napływających wniosków przed podjęciem decyzji o odstępstwie.

Ponadto, aby ułatwić pracę władzom i firmom poszukującym informacji, ECHA udostępnia trzy listy zawierające informacje na temat:

– biobójcze substancje czynne zatwierdzone lub poddawane przeglądowi pod kątem stosowania w produktach dezynfekujących;

– produkty dezynfekujące, które są dopuszczone na mocy rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR); i

– produkty dezynfekujące dopuszczone na podstawie przepisów krajowych w Hiszpanii, Holandii i Szwajcarii.

Komisja Europejska przygotowała również dokument na temat środków, które władze krajowe mogłyby zastosować (lub już zastosowały), aby zezwolić na sprzedaż produktów dezynfekujących i pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa.

Nowa dedykowana strona internetowa na COVID-19 zbiera informacje o działaniach wspierających Agencji podczas pandemii. Będzie aktualizowana w miarę uzgadniania nowych ustaleń.

Zobacz pozostałe aktualności