Aktualności

Załącznik XVII – Diizocyjaniany
17 sierpień 2020
USTAWA z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw
10 sierpień 2020
Cztery nowe substancje dodane do listy kandydackiej
29 czerwiec 2020
Karty charakterystyki – rozporządzenie 2020/878 zmieniające załącznik II
26 czerwiec 2020
Brexit
5 maj 2020