Aktualności

Opłata za rejestrację substancji
11 maj 2018
REACH-IT
10 maj 2018
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik XVII w odniesieniu do metanolu
23 kwiecień 2018
Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do metanolu
20 kwiecień 2018
Chemikalia w naszym życiu
29 marzec 2018