Aktualności

Załącznik XVII – CMR w odzieży, obuwiu
18 październik 2018
Awaria centrali telefonicznej – pytania do naszego Helpdesku
10 wrzesień 2018
Konsultacje publiczne osiemnastu substancji proponowanych do włączenia do załącznika XIV
7 wrzesień 2018
Nowa baza danych substancji SVHC w wyrobach do 2021r
12 lipiec 2018
Lista kandydacka – SVHC
27 czerwiec 2018

Europejska Agencja Chemikaliów dodała kolejne 10 substancji do listy kandydackiej substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (SVHC):