Aktualności

Załącznik XVII (pozycje 28, 29 i 30) substancje CMR
14 grudzień 2021
Załącznik XVII (N,N-dimetyloformamid), Załącznik XIV (DEHP, BBP, DBP, DIBP)
25 listopad 2021
Ankieta dotycząca praktycznego wdrażania wniosków o udzielenie zezwolenia (rozporządzenie REACH)
13 wrzesień 2021
Co nowego w przepisach chemicznych 3
6 wrzesień 2021
Załącznik XVII – Perfluorowane kwasy karboksylowe
30 sierpień 2021