Aktualności

Co nowego w przepisach chemicznych 2
19 maj 2021
Rewizja rozporządzenia REACH i CLP – konsultacje wstępnej oceny wpływu
17 maj 2021
Przepisy dotyczące ograniczeń dla diizocyjanianów – pozycja 74 załącznika XVII
23 marzec 2021
Co nowego w przepisach chemicznych 1
17 marzec 2021
Drzwi otwarte Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH&CLP
23 luty 2021