Aktualności

BREXIT
6 listopad 2020
Aktualizacja rejestracji – jak rozumieć pojęcie „bez zbędnej zwłoki”
13 październik 2020
Załącznik XVII – Diizocyjaniany
17 sierpień 2020
USTAWA z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw
10 sierpień 2020
Cztery nowe substancje dodane do listy kandydackiej
29 czerwiec 2020