Ankieta

Formularz zgłoszeniowy na Drzwi otwarte Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH&CLP
Imię

Nazwisko

Organizacja/Instytucja

Adres siedziby organizacji/instytucji

Telefon

Adres e-mail

Uwagi (np. jakim tematem będą Państwo szczególnie zainteresowani)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu w celach związanych z przeprowadzeniem Drzwi otwartych Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH&CLP

Tak

Nie