Biocydy


Substancje uznawane za zarejestrowane – Substancje w środkach ochrony roślin i produktach biobójczych (Art. 15 rozporządzenia REACH)

Strona Europejskiej Agencji Chemikaliów – Rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych

Baza produktów biobójczych


Strona Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Krajowe Centra informacyjne – BPR helpdesk


Bezpieczeństwo chemiczne w twojej firmie – Wprowadzenie dla MŚP:
– punkt 1.5 (JAK DZIAŁA ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH?)

Poradnik dotyczący rejestracji:
– punkt 2.2.4.1 (Substancje do stosowania w produktach biobójczych)
– punkt 2.2.4.2 (Substancje czynne do stosowania w środkach ochrony roślin)