Odpady


Ustalenia dotyczące wspólnego podejścia polskiej administracji szczebla centralnego do kwestii odpadów w świetle przepisów rozporządzenia REACH oraz przepisów wspólnotowych i krajowych dot. odpadów.

NOTATKA ze spotkania dotyczącego kwestii odpadów w świetle rozporządzenia REACH


Wytyczne dotyczące ramowej dyrektywy odpadowej 2008/98/EC na stronie Komisji Europejskiej

Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące utraty statusu odpadów:

333/2011/UE – złom żelaza, stali i aluminium

1179/2012/UE – stłuczka szklana

715/2013/UE – złom miedzi


Strona Ministerstwa Środowiska dotycząca odpadów


ODPADY (Q&A unique ids 0177): klasyfikacja/wykaz C&L/karta charakterystyki