Tatuaże


Tusze do tatuażu i farby do tzw. makijażu permanentnego (PMU) nie są ani kosmetykami, ani wyrobami medycznymi dlatego należy traktować je jako „normalne” chemikalia


Rezolucja Rady Europy
Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up (superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up).
Jedyny na stan obecny dokument dokonujący próby uregulowania wymagań i kryteriów dotyczących bezpieczeństwa dla produktów przeznaczonych do wykonywania tatuażu i makijażu trwałego (PMU). Polska nie podpisała rezolucji.

JRC Technical Reports Report on Work Package 1 – Safety of tattoos and permanent make-up Compilation of information on legislative framework and analytical methods

JRC Technical Reports Report on Work Package 2 – Safety of tattoos and permanent make-up State of play and trends in tattoo practices


Obecnie trwają prace nad sporządzeniem dokumentacji zgodnej z wymaganiami określonymi w załączniku XV w sprawie ograniczeń (załącznik XVII do rozporządzenia REACH) dla tuszy stosowanych w tatuażach. ECHA annex XV restriction proposals – Tattoo inks

ECHA – Call for evidence on hazardous substances used in tattoo inks or permanent make-up

Wykaz zamierzeń – Substances used in tattoo inks and permanent make-up


Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych jakim powinny odpowiadać obiekty, w których świadczone są usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej


Poradnik Jak bezpiecznie i higienicznie pracować oraz świadczyć usługi (WSSE Katowice) – Poradnik dla gabinetów kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu i odnowy biologicznej