Tatuaże


Tusze do tatuażu i farby do tzw. makijażu permanentnego (PMU) nie są ani kosmetykami, ani wyrobami medycznymi dlatego należy traktować je jako „normalne” chemikalia


Rezolucja Rady Europy
Resolution ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up (superseding Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up).
Jedyny na stan obecny dokument dokonujący próby uregulowania wymagań i kryteriów dotyczących bezpieczeństwa dla produktów przeznaczonych do wykonywania tatuażu i makijażu trwałego (PMU). Polska nie podpisała rezolucji.

JRC Technical Reports Report on Work Package 1 – Safety of tattoos and permanent make-up Compilation of information on legislative framework and analytical methods

JRC Technical Reports Report on Work Package 2 – Safety of tattoos and permanent make-up State of play and trends in tattoo practices


ECHA annex XV restriction proposals – Tattoo inks

ECHA – Call for evidence on hazardous substances used in tattoo inks or permanent make-up

Wykaz zamierzeń – Substances used in tattoo inks and permanent make-up

Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/2081 z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające załącznik XVII w odniesieniu do substancji wchodzących w skład tuszy do tatuażu lub makijażu permanentnego