RoHS


RoHS (Restriction of Hazardous Substances) – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – Dyrektywa ws. ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Strona Komisji Europejskiej poświęcona dyrektywie RoHS