ECHA


Poniżej zamieszczamy poradniki poświęcone poszczególnym zagadnieniom systemu REACH. Pochodzą one ze stron Europejskiej Agencji Chemikaliów. W dokumentach tych znajdują się informacje uzupełniające tekst rozporządzenia REACH. Dotyczą one aspektów technicznych REACH. Dokumenty te opracowano i zatwierdzono we współpracy z władzami państw członkowskich, Komisją Europejską i przedstawicielami przemysłu. Powinny one służyć Państwu jako podstawowe źródło informacji w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków nałożonych przepisami rozporządzenia REACH. Wszystkie dokumenty pochodzą ze strony internetowej ECHA.

Projekty poradników w trakcie konsultacji


Bezpieczeństwo chemiczne w twojej firmie – Wprowadzenie dla MŚP

Pierwsze kroki – zidentyfikuj swoją rolę w łańcuchu dostaw i jakie wiążą się z nią wymogi

Poznaj swoje obowiązki – interaktywny program NAVIGATOR


Poradniki na stronach ECHA


Poradnik dotyczący rejestracji


Poradnik dla dalszych użytkowników


Poradnik dotyczący półproduktów


Poradnik dotyczący monomerów i polimerów


Poradnik dotyczący PPORD


Poradnik dotyczący identyfikacji i nazewnictwa substancji


Poradniki dotyczące IUCLID


Poradnik dotyczący udostępniania danych


Poradnik dotyczący analizy społeczno ekonomicznej (ograniczenia)


Poradniki dotyczące substancji w wyrobach


Poradnik dotyczący wymogów informacyjnych oraz oceny bezpieczeństwa chemicznego


Chemical Safety Report – an illustrative example


Praktyczne przykłady scenariuszy narażenia


Poradnik do załącznika V


Poradnik dotyczący odpadów oraz substancji odzyskiwanych


Poradnik dotyczący opracowywania kart charakterystyki


Poradnik na temat przygotowania wniosku o udzielenie zezwolenia


Poradnik na temat analizy społeczno-ekonomicznej – części wniosku o udzielenie zezwolenia


Podręczniki – narzędzia przedkładania danych


Poradniki praktyczne