ECHA


Poniżej zamieszczamy poradniki poświęcone poszczególnym zagadnieniom systemu REACH. Pochodzą one ze stron Europejskiej Agencji Chemikaliów. W dokumentach tych znajdują się informacje uzupełniające tekst rozporządzenia REACH. Dotyczą one aspektów technicznych REACH. Dokumenty te opracowano i zatwierdzono we współpracy z władzami państw członkowskich, Komisją Europejską i przedstawicielami przemysłu. Powinny one służyć Państwu jako podstawowe źródło informacji w zakresie prawidłowego wypełniania obowiązków nałożonych przepisami rozporządzenia REACH. Wszystkie dokumenty pochodzą ze strony internetowej ECHA.

Projekty poradników w trakcie konsultacji


Bezpieczeństwo chemiczne w twojej firmie – Wprowadzenie dla MŚP

Pierwsze kroki – zidentyfikuj swoją rolę w łańcuchu dostaw i jakie wiążą się z nią wymogi

Poznaj swoje obowiązki – interaktywny program NAVIGATOR


Poradniki dotyczące rozporządzenia REACH

Praktyczne przykłady – rejestracja na mocy rozporządzenia REACH

Poradniki praktyczne

Formaty i szablony

Podręczniki – narzędzia przedkładania danych


Podwykonawca a REACH (Factsheet)

Obowiązki informacyjne w odniesieniu do pewnych substancji zwolnionych z obowiązku rejestracji w ramach REACH (Biuletyn)

Karty charakterystyki i scenariusze narażenia (Factsheet)

Lista kontrolna karty charakterystyki

Karty charakterystyki i scenariusze narażenia (Broszura informacyjna)

Languages required for labels and safety data sheets

Numer alarmowy

Poradniki dotyczące IUCLID