Inne


Guidance for employers on controlling risks from chemicals Interface between Chemicals Agents Directive and REACH at the workplace


Poradnik dla podmiotów odpowiedzialnych za dokonanie rejestracji w imieniu producentów spoza UE wydany przez organizację skupiającą wyłącznych przedstawicieli (ORO)


Formy zjonizowane. Na spotkaniu Przedstawicieli Urzędów Właściwych ds. REACH i CLP (CARACAL) w dniach 16-17 marca 2009 został zatwierdzony dokument odnośnie substancji zjonizowanych w roztworach wodnych. W dniu 24 kwietnia zaktualizowana wersja dokumentu została udostępniona Urzędom Właściwym ds. REACH przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Chemikaliów. Substances ionised in water Wnioski w języku polskim z tego dokumentu

A Compendium of Case Studies that helped to shape the REACH Guidance on Chemical Categories and Read Across Dokument w języku angielskim. Autor dokumentu: Komisja Europejska. Publikacja: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Implementation of REACH in the New Member States. Part one: Overview of the Chemical and Speciality Chemical Sector in the New Member States Dokument w języku angielskim. Autor dokumentu: Komisja Europejska. Publikacja: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Implementation of REACH in the New Member States. Part two: Business Case Studies in Selected New Member States Dokument w języku angielskim. Autor dokumentu: Komisja Europejska. Publikacja: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami poświęconymi REACH, które opublikowane zostały w czerwcu 2008 r. w Rzeczpospolitej. Z początkiem czerwca ruszył system rejestracji wstępnej substancji chemicznych oraz Tylko przez Internet.