Seminaria


Cykl darmowych, cokwartalnych spotkań online „Co nowego w przepisach chemicznych” organizowanych przez nasz Helpdesk – informacje o wszelkich zmianach w rozporządzeniach REACH, CLP oraz innych aktach prawnych, które mają istotne znaczenia dla przedsiębiorców.

 

Pierwsze spotkanie – 15 kwietnia 2021 roku (10.00-12.00)

Zmiana załącznika II do rozporządzenia REACH – rozporządzenie (UE) 2020/878 oraz Zmiana listy kandydackiej, przekazywanie informacji w łańcuchu dostaw o substancjach SVHC, zmiana załącznika XIV rozporządzenia REACH, procedura udzielania zezwoleń

Drugie spotkanie – 24 czerwca 2021 roku (10.00-12.00 i 12.30-14.30)

Rejestracja substancji zgodnie z przepisami rozporządzenia REACH

Jak prawidłowo założyć konto i sporządzić dokumentację rejestracyjną

Trzecie spotkanie – 6 października 2021 roku (10.00-12.00 i 12.30-14.30)

Portal PCN w praktyce – na jakie elementy zwrócić szczególną uwagę

Czwarte spotkanie – 3 luty 2022 roku (10.00-12.00)

 Przepisy dotyczące wprowadzania detergentów na rynek

Piąte spotkanie – 11 maja 2022 roku (10.00-12.00)

Substancje SVHC

Zgłaszanie wyrobów do bazy SCIP

Szóste spotkanie – 7 grudnia 2022 roku (10.00-12.00)

MWG_7.12.2022

KD_2022.12.07


Seminaria internetowe organizowane przez Europejską Agencję Chemikaliów dotyczące rozporządzeń REACH i CLP (na stronie każdego seminarium dostępne są prezentacje)