Identyfikacja Substancji


Identyfikacja substancji jest procesem służącym określeniu tożsamości substancji

Wsparcie – prawidłowa identyfikacja substancji

Wsparcie dla konkretnej branży przy identyfikacji substancji:

Poradnik ECHA dotyczący identyfikacji i nazewnictwa substancji

Często zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące identyfikacji substancji

Jak gromadzić informacje do rejestracji jednoskładnikowej substancji nieorganicznej (z uwzględnieniem oceny bezpieczeństwa chemicznego)


SIP – profil tożsamości substancji

Zasada „jedna substancja, jedna rejestracja” wymaga, aby wielu rejestrujących tę samą substancję uczestniczyło w tym samym wspólnym przedkładaniu danych dla tej substancji.
Oznacza to, że rejestrujący tę samą substancję wyrażają zgodę na przedłożenie wspólnej rejestracji obejmującej substancje produkowane/importowane przez nich indywidualnie.
Takie porozumienie w sprawie przedkładanych danych musi odpowiadać zakresowi wspólnej rejestracji substancji przez rejestrujących. W związku z tym oczekuje się, że
wspólna rejestracja będzie zawierała specyfikację wartości granicznych składu chemicznego substancji będącej przedmiotem rejestracji. Specyfikacje te powszechnie określa się jako
profil tożsamości substancji (SIP).


Jak zmienić identyfikator zarejestrowanej substancji