Numer rejestracji


Numer referencyjny to unikalny numer generowany przez REACH-IT i przypisywany substancji lub przedsiębiorstwu po pierwszym pomyślnym przedłożeniu dokumentacji
określonych rodzajów. Numer referencyjny jest wydawany tylko raz, po pomyślnym zakończeniu wstępnego procesu przedkładania. Numer referencyjny to unikalny numer
generowany dla danego rodzaju dokumentacji, dla substancji i – w przypadku innych rodzajów dokumentacji niż zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania – dla przedsiębiorstwa. W związku z tym w przypadku rodzajów dokumentacji innych niż zgłoszenia klasyfikacji i oznakowania numer ten jest unikalny dla każdego przedsiębiorstwa i każdej substancji.

Struktura numeru referencyjnego jest następująca:

<RODZAJ>-<NUMER PODSTAWOWY>-<SUMA KONTROLNA>-<NUMER WG WYKAZU>

<RODZAJ> 2 cyfry:
01 Rejestracja (substancje, półprodukty wyodrębniane w miejscu wytwarzania,  transportowane półprodukty wyodrębniane)
02 Zgłoszenie klasyfikacji i oznakowania
03 Substancja obecna w wyrobie (SVHC)
04 PPORD (badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju)
05 Rejestracja wstępna: (zarezerwowany dla rejestracji wstępnych przeprowadzanych zgodnie z art. 28 ust. 2 rozporządzenia REACH)
06 Zapytanie
07 DAWNIEJ Rejestracja półproduktów wyodrębnianych w miejscu wytwarzania.
08 DAWNIEJ Rejestracja transportowanych półproduktów wyodrębnianych.
10 Zgłoszenie dalszego użytkownika
11 Wniosek o udzielenie zezwolenia
17 Późniejsza rejestracja wstępna: (zarezerwowany dla późniejszych rejestracji wstępnych przeprowadzanych zgodnie z art. 28 ust. 6 rozporządzenia REACH)

<NUMER PODSTAWOWY> 10 cyfr:
dziesięciocyfrowy, losowo wygenerowany numer

<SUMA KONTROLNA> 2 cyfry:
to dwucyfrowa suma kontrolna

<NUMER WG WYKAZU> 4 cyfry:
to czterocyfrowy numer, który może zostać wykorzystany do oznaczenia numeru danego uczestnika wspólnego przedkładania dokumentacji w wykazie
w przypadku wspólnego przedkładania dokumentacji numery referencyjne wiodących rejestrujących „z reguły” są zakończone czterema zerami (0000)