Polimery


Artykuł 138 ust. 2 rozporządzenia REACH:
Komisja może przedstawiać wnioski legislacyjne, gdy tylko uda się ustalić wykonalny i opłacalny sposób selekcji polimerów mających podlegać rejestracji na podstawie rozsądnych kryteriów technicznych i uzasadnionych kryteriów naukowych oraz po opublikowaniu sprawozdania dotyczącego następujących kwestii:
a) ryzyka stwarzanego przez polimery w porównaniu z innymi substancjami;
b) potrzeby, jeżeli taka istnieje, rejestrowania określonych typów polimerów, biorąc pod uwagę konkurencyjność i innowację, z jednej strony, oraz ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska, z drugiej.

Drugie sprawozdanie Komisji dotyczące funkcjonowania rozporządzenia REACH


Scientific and technical support for the development of criteria to identify and group polymers for registration/evaluation under REACH and their impact assessment – Final report


Dokumenty ze spotkań CARACAL (Competent Authorities for REACH and CLP) Sub-group on Polymers:

1st CASG Polymers meeting, 11 Sept 2020

2nd CASG Polymers, 16 Dec 2020

3rd CASG-Polymers meeting, 19 March 2021

4th CASG-Polymers meeting, 22 June 2021