PPORD


Badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) oznaczają wszelkie naukowe badania rozwojowe związane z rozwojem produktu lub procesu, lub zastosowaniem nowej lub istniejącej substancji niezależnie od wielkości obrotu. Należy zauważyć, że zgłoszenie PPORD zwalnia substancję stosowaną do celów PPORD, importowaną lub produkowaną w ilości powyżej 1 tony, tylko z obowiązku rejestracji.

W zgłoszeniu PPORD przedsiębiorstwa muszą zawrzeć:

  • informacje identyfikujące substancję,
  • jej klasyfikację,
  • informacje odnoszące się do programu PPORD oraz
  • oczekiwaną ilość substancji produkowanej lub importowanej w ciągu 5-letniego okresu zwolnienia.

Strona ECHA – Wyłączenie na postawie zgłoszenia PPORD

Strona ECHA – Badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (REACH-IT)