PPORD


Badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) oznaczają wszelkie naukowe badania rozwojowe związane z rozwojem produktu lub procesu, lub zastosowaniem nowej lub istniejącej substancji niezależnie od wielkości obrotu. Należy zauważyć, że zgłoszenie PPORD zwalnia substancję stosowaną do celów PPORD, importowaną lub produkowaną w ilości powyżej 1 tony, tylko z obowiązku rejestracji.

W zgłoszeniu PPORD przedsiębiorstwa muszą zawrzeć:

  • informacje identyfikujące substancję,
  • jej klasyfikację,
  • informacje odnoszące się do programu PPORD oraz
  • oczekiwaną ilość substancji produkowanej lub importowanej w ciągu 5-letniego okresu zwolnienia.

Strona ECHA – Wyłączenie na postawie zgłoszenia PPORD

Strona ECHA – Badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (REACH-IT)

Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD)

Poradnik w skrócie Badania naukowe i rozwojowe oraz badania dotyczące produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju

Poradnik – Jak przygotować dokumentację rejestracyjną i PPORD


What are the obligations of a Downstream User (DU) who uses a registered substance, as such or in a mixture, for the purpose of product and process orientated research and development (PPORD)?