REACH 2018


W przypadku dokonania wstępnej rejestracji lub późnej rejestracji wstępnej substancji wytwarzanych lub importowanych spoza UE w ilości powyżej jednej tony, ale nieprzekraczającej 100 ton rocznie, które nie zostały jeszcze zarejestrowane, należy dotrzymać terminu rejestracji zgodnie z REACH, wyznaczonego na dzień 31 maja 2018 r.

Strona ECHA poświęcona rejestracji w 2018r

Spis substancji z zadeklarowanym wiodącym rejestrującym:

Praktyczny przewodnik dla menedżerów MŚP i koordynatorów REACH – Jak spełniać wymogi informacyjne w przypadku tonażu 1-10 oraz 10-100 ton rocznie


Praktyczne przykłady – rejestracja na mocy rozporządzenia REACH:

Podział kosztów indywidualnego badania

Podział kosztów pomiędzy współrejestrującymi o różnych wymaganiach w zakresie danych

Kroki w zakresie gromadzenia informacji dla substancji o małej wielkości obrotu (zredukowane wymagania w zakresie informacji 1-1- ton)

Praktyczne porady na temat wymiany danych i wspólnego przedkładania razem z innymi współrejestrującymi

Spory w praktyce

ECHA decisions on data sharing disputes under REACH

Informacje dotyczące ręcznej weryfikacji podczas weryfikacji kompletności


1.  REACH 2018 Znaj swoje portfolio i zacznij przygotowania już teraz

2. REACH 2018 Znajdź współrejestrujących i przygotuj się do wspólnej rejestracji

3. REACH 2018 Nawiąż kontakt ze współrejestrującymi – zarządzanie SIEF i udostępnianie danych

4. REACH 2018 Oceń zagrożenia i ryzyko związane z twoimi chemikaliami

5. REACH 2018 Przygotuj dokumentację rejestracyjną przy użyciu programu IUCLID

6. REACH 2018 Przedłóż dokumentację rejestracyjną


Często zadawane pytania

ID 40: „May pre-registered substances that are manufactured or imported before the relevant registration deadline be placed on the market after this deadline without a registration?”

ID 61: Is there any obligation according to Article 21 of REACH to interrupt the manufacture or import of the substance during the technical completeness check (TCC)?


Siedem kroków do udanej rejstracji w 2018r
reach_2018_infographic_pl