Decyzje Komisji


Wyjaśnienie Komisji Europejskiej dotyczące terminu składania wniosków o zezwolenie

Ogólne zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia

Jak ubiegać się o przyznanie zezwolenia

Etapy procedury udzielania zezwoleń

Poradnik: How to apply for authorisation

See supply chain coverage diagram

Przegląd zezwoleń


Streszczenia decyzji Komisji w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV

Ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP) – REACH/14/1/0REACH/16/2/0 REACH/16/2/3 REACH/16/2/1 REACH/16/2/4 REACH/16/2/2 REACH/16/2/5

Ftalan dibutylu (DBP) – REACH/14/2/0REACH/16/1/0 REACH/16/1/1 REACH/16/1/2

Ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP), Ftalan dibutylu (DBP) – REACH/14/3/0, REACH/14/3/1, REACH/14/3/2

Tritlenek diarsenu – REACH/15/1/0REACH/15/2/0REACH/15/3/0, REACH/15/4/0, REACH/15/4/1

Trichloroetylen – REACH/15/5/0, REACH/15/5/1REACH/16/7/0REACH/16/8/0REACH/16/9/0REACH/2017/1/0, REACH/2017/1/1REACH/17/2/0REACH/17/3/0

Heksabromocyklododekan (HBCDD)REACH/15/6/0 REACH/15/6/ REACH/15/6/2 REACH/15/6/3 REACH/15/6/4 REACH/15/6/5 REACH/15/6/6 REACH/15/6/7 REACH/15/6/8 REACH/15/6/9 REACH/15/6/10 REACH/15/6/11 REACH/15/6/12 REACH/15/6/13 REACH/15/6/14 REACH/15/6/15 REACH/15/6/16 REACH/15/6/17 REACH/15/6/18 REACH/15/6/19 REACH/15/6/20 REACH/15/6/21 REACH/15/6/22 REACH/15/6/23 REACH/15/6/24 REACH/15/6/25

Żółty sulfochromian ołowiu – REACH/16/3/0, REACH/16/3/1, REACH/16/3/2, REACH/16/3/3, REACH/16/3/4, REACH/16/3/5

Czerwony chromian(VI) molibdenian(VI) siarczan(VI) ołowiu – REACH/16/3/6, REACH/16/3/7, REACH/16/3/8, REACH/16/3/9, REACH/16/3/10, REACH/16/3/11

Dichromian sodu – REACH/17/4/0

Tritlenek chromu – REACH/17/5/0, REACH/17/5/1REACH/17/12/0, REACH/17/20/0,REACH/17/20/1REACH/17/21/0, REACH/17/21/1, REACH/17/21/2, REACH/17/21/3

Trójtlenek chromu – REACH/17/22/0, REACH/17/22/1, REACH/17/22/2, REACH/17/22/3, REACH/17/22/4, REACH/17/22/5, REACH/17/22/6

Chromian sodu – REACH/17/7/0, REACH/17/7/1, REACH/17/7/2,  REACH/17/7/3

1,2-dichloroetanREACH/17/6/0

Eter bis(2-metoksyetylowy) – REACH/17/8/0

Chromian ołowiu – REACH/17/10/0

Chromian chromu (III) – REACH/17/21/4


Lista decyzji Komisji w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV dostępna jest na stronie www.ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/authorisation_en  (link – List of authorisation decisions)


Wnioski o zezwolenie na stronach ECHA

Statystyka złożonych wniosków na stronach ECHA