Decyzje Komisji


Wyjaśnienie Komisji Europejskiej dotyczące terminu składania wniosków o zezwolenie

Ogólne zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia

Jak ubiegać się o przyznanie zezwolenia

Etapy procedury udzielania zezwoleń

Poradnik: How to apply for authorisation

See supply chain coverage diagram

Przegląd zezwoleń


Lista decyzji Komisji w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV dostępna jest na stronie www.ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/authorisation_en  (link – List of authorisation decisions)


Wnioski o zezwolenie na stronach ECHA


Streszczenia decyzji Komisji w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV

Ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP):

REACH/14/1/0REACH/16/2/0 REACH/16/2/3 REACH/16/2/1 REACH/16/2/4 REACH/16/2/2 REACH/16/2/5

Ftalan dibutylu (DBP):

REACH/14/2/0REACH/16/1/0 REACH/16/1/1 REACH/16/1/2

Ftalan bis(2-etyloheksylu) (DEHP), Ftalan dibutylu (DBP):

REACH/14/3/0, REACH/14/3/1, REACH/14/3/2

Tritlenek diarsenu:

REACH/15/1/0REACH/15/2/0REACH/15/3/0, REACH/15/4/0, REACH/15/4/1

Trichloroetylen:

REACH/15/5/0, REACH/15/5/1REACH/16/4/0REACH/16/5/0, REACH/16/5/1REACH/16/6/0, REACH/16/6/1, REACH/16/7/0REACH/16/8/0REACH/16/9/0REACH/2017/1/0, REACH/2017/1/1REACH/17/2/0REACH/17/3/0, REACH/17/23/0REACH/17/24/0

Heksabromocyklododekan (HBCDD):

REACH/15/6/0 REACH/15/6/ REACH/15/6/2 REACH/15/6/3 REACH/15/6/4 REACH/15/6/5 REACH/15/6/6 REACH/15/6/7 REACH/15/6/8 REACH/15/6/9 REACH/15/6/10 REACH/15/6/11 REACH/15/6/12 REACH/15/6/13 REACH/15/6/14 REACH/15/6/15 REACH/15/6/16 REACH/15/6/17 REACH/15/6/18 REACH/15/6/19 REACH/15/6/20 REACH/15/6/21 REACH/15/6/22 REACH/15/6/23 REACH/15/6/24 REACH/15/6/25

Żółty sulfochromian ołowiu:

REACH/16/3/0, REACH/16/3/1, REACH/16/3/2, REACH/16/3/3, REACH/16/3/4, REACH/16/3/5

Czerwony chromian(VI) molibdenian(VI) siarczan(VI) ołowiu:

REACH/16/3/6, REACH/16/3/7, REACH/16/3/8, REACH/16/3/9, REACH/16/3/10, REACH/16/3/11

Dichromian sodu:

REACH/17/4/0, REACH/17/11/0REACH/17/19/0REACH/17/15/0, REACH/17/16/0, REACH/17/17/0REACH/17/18/0REACH/17/26/0, REACH/17/26/1, REACH/17/26/2, REACH/17/26/3, REACH/17/27/0, REACH/17/30/0, REACH/17/31/0,

REACH/17/32/0, REACH/17/32/1, REACH/17/32/2

REACH/18/6/12, REACH/18/6/15

Dichromian potasu:

REACH/17/14/0, REACH/17/14/1

REACH/18/6/1, REACH/18/6/9, REACH/18/6/10, REACH/18/6/17

Tritlenek chromu:

REACH/17/5/0, REACH/17/5/1REACH/17/12/0, REACH/17/20/0,REACH/17/20/1REACH/17/21/0, REACH/17/21/1, REACH/17/21/2, REACH/17/21/3

Trójtlenek chromu:

REACH/17/22/0, REACH/17/22/1, REACH/17/22/2, REACH/17/22/3, REACH/17/22/4, REACH/17/22/5, REACH/17/22/6, REACH/17/25/0, REACH/17/25/1, REACH/17/25/2, REACH/17/25/3, REACH/17/25/4, REACH/17/25/5, REACH/17/25/6, REACH/17/25/7, REACH/17/29/0, REACH/17/29/1

REACH/18/5/0

REACH/18/7/0, REACH/18/7/1

REACH/18/6/0, REACH/18/6/2, REACH/18/6/3, REACH/18/6/4, REACH/18/6/5, REACH/18/6/6, REACH/18/6/7, REACH/18/6/8, REACH/18/6/14, REACH/18/6/16, REACH/18/6/18, REACH/18/6/11, REACH/18/6/13, REACH/18/6/19

Chromian sodu:

REACH/17/7/0, REACH/17/7/1, REACH/17/7/2,  REACH/17/7/3

1,2-dichloroetan:

REACH/17/6/0, REACH/17/9/0REACH/17/33/0REACH/17/34/0, REACH/17/34/1

REACH/18/1/0, REACH/18/1/1

REACH/18/2/0, REACH/18/2/1

Eter bis(2-metoksyetylowy):

REACH/17/8/0

Chromian ołowiu:

REACH/17/10/0

Chromian chromu (III):

REACH/17/21/4

Kwasy wytwarzane z tritlenku chromu oraz ich oligomery:

REACH/17/35/0

Dichromian amonu:

REACH/17/13/0

Dichromian(VI) amonu:

REACH/17/28/0

Eter bis(2-metoksyetylowy)(diglym):

REACH/18/8/0

REACH/18/11/0