Opłaty


Kalkulator opłat (w formacie excel) przygotowany przez ECHA


Opłaty uzależnione są między innymi od wielkośœci przedsiębiorstwa: duże/œśrednie/małe/mikro zgodnie z Rekomendacją Komisji 2003/361/WE oraz od ilośœci rejestrowanej substancji.

Unijna definicja MŚŒP na stronach Komisji Europejskiej

Więcej informacji dotyczących małych i œśrednich przedsiębiorstw na stronie ECHA

Opłaty wnoszone przez MŚP na mocy rozporządzeń REACH i CLP


ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/864 z dnia 4 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 340/2008 w sprawie opłat i należności

Opłaty z tytułu złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na mocy art. 62 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006

Tabela 1 – Opłaty standardowe

Opłata podstawowa
54 100 EUR
Dodatkowa opłata za jedną substancję
10 820 EUR
Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie
10 820 EUR
Dodatkowa opłata za jednego wnioskodawcę
Dodatkowym wnioskodawcą nie jest MŚP: 40 575 EUR
Dodatkowym wnioskodawcą jest średnie przedsiębiorstwo: 30 431 EUR
Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo: 18 259 EUR
Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo: 4 058 EUR

Tabela 2 – Opłaty ulgowe dla średnich przedsiębiorstw

Opłata podstawowa
40 575 EUR
Dodatkowa opłata za jedną substancję
8 115 EUR
Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie
8 115 EUR
Dodatkowa opłata za jednego wnioskodawcę
Dodatkowym wnioskodawcą jest średnie przedsiębiorstwo: 30 431 EUR
Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo: 18 259 EUR
Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo: 4 058 EUR

Tabela 3 – Opłaty ulgowe dla małych przedsiębiorstw

Opłata podstawowa
24 345 EUR
Dodatkowa opłata za jedną substancję
4 869 EUR
Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie
4 869 EUR
Dodatkowa opłata za jednego wnioskodawcę
Dodatkowym wnioskodawcą jest małe przedsiębiorstwo: 18 259 EUR
Dodatkowym wnioskodawcą jest mikroprzedsiębiorstwo: 4 058 EUR

Tabela 4 – Opłaty ulgowe dla mikroprzedsiębiorstw

Opłata podstawowa
5 410 EUR
Dodatkowa opłata za jedną substancję
1 082 EUR
Dodatkowa opłata za jedno zastosowanie
1 082 EUR
Dodatkowa opłata za jednego wnioskodawcę
Dodatkowy wnioskodawca: 4 057 EUR